מילון מונחים (Terminology) הוא משאב חיוני בעיקר בתרגום טכני. שמירה על מינוח אחיד תורמת להבנה ובהירות של התרגום ומקרינה רצינות ומקצועיות. תחום המחשבים מפיק שפע מונחים חדשות לבקרים,, וחברת מיקרוסופט מעמידה לרשות הציבור אתר תרגום של מונחים המופיעים במוצריה השונים. מכיוון שמוצרי מיקרוסופט נפוצים מאוד, אפשר לראות במינוח שלהם מעין "תקן זהב". הדבר אינו מדויק לחלוטין, אך בהחלט מדובר במשאב מועיל. קיימים מילונים טכניים שונים למוצרים מסוגים אחרים, אך מניסיוני, כל לקוח "מפתח" במשך הזמן ז'רגון מקצועי קנייני, ולא ניתן לקבל תוצאה טובה של ממש ללא רשימת מונחים של הלקוח. כל מתרגם מקצועי נתקל לא פעם במצב שבו לא קיבל מילון מונחים מהלקוח, אלא היה צריך לבנות את המילון תוך כדי עבודה. זה לא המצב הרצוי, אך מתרגם מקצועי אינו נרתע ממצב כזה, ואף מוכן לקראתו.