הערה: אינני מבצע תרגומים מסוג זה

מדוע צריך תרגום נוטריוני?
תרגום נוטריוני הוא תרגום אשר גירסתו בשפת היעד קיבלה אישור נוטריון על כך שהיא אכן תואמת את גירסת שפת המקור. אישור המסמך בידי הנוטריון מקנה לו תוקף רשמי בשפת היעד.
מי יכול לעסוק בתרגום נוטריוני?
על-פי חוקי מדינת ישראל, נוטריון הוא עורך דין המוסמך לאמת, לאשר, להעיד ולערוך מסמכים משפטיי. עיסוק זה מוסדר בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. אדם העונה לתנאים אלה, רשאי לספק תרגום נוטריוני או אישור נוטריוני על תרגום של מתרגם אחר.
איך עושים תרגום נוטריוני?
אישור נוטריוני לתרגום הוא למעשה המסמך המקורי בשפת המקור, גירסתו המתורגמת של המסמך, וחותמת הנוטריון וחתימתו. על-מנת שהאישור יקבל תוקף רשמי בחו"ל, דרוש לעיתים גם אישור אפוסטיל.
מתי דרוש תרגום נוטריוני?
בדרך כלל משתמשים בתרגום נוטריוני לתרגום של תעודות או מסמכים רשמיים כגון: תעודת נישואין, תעודת בגרות, תעודת לידה, תקנונים, הסכמים, בקשות לפטנטים ופסקי דין.