תרגום ועיבוד: דודו קורן, מתרגם

למקור: Style and Stylistic Accommodation in Translation

סגנון

סגנון הוא דבר בעל משמעות רחבה. מילון Encarta בשפה האנגלית מונה 11 הגדרות למושג זה. ההגדרה השלישית היא (בתרגום חופשי): אופן הכתיבה או הביצוע; האופן שדבר-מה כתוב או מבוצע, בניגוד לתוכן הכתיבה או הביצוע. כאן מתחיל דיוננו. לינץ' מפרש, במידה זו או אחרת, את משמעות המושג סגנון במובן הכללי כפי שאנו תופשים אותו בשנות בית הספר התיכון. הוא קובע כי במובן הכללי ביותר, משמעות הסגנון היא כל מה שאפשר לומר על האופן שאתה מציג את עצמך במילים, כולל נועם, בהירות ושלל תכונות בלתי ניתנות להגדרה, המבדילות בין כתיבה טובה לבין כתיבה גרועה. זכורה לי גם קפדנותם החמורה של המורים בעניין החסכנות, הדיוק והבהירות המהווים חלק בלתי נפרד מסגנון משובח. בקיצור, סגנון הוא מושג הנבדל מהמושג תוכן, והוא מוכוון לצורה ולאופי. לשון אחר, סגנון הוא ה"איך" בעוד שתוכן הוא ה"מה".

על אף שהסגנון הוא משני בקדימותו, אין ספק שחשיבותו רבה ביותר. ברור לחלוטין שסגנון מלוטש מיטיב להעביר את התוכן באופן מספק והולם. הנאמנות למקור היא תכונה חשובה ובלתי מתפשרת בתרגום, אך תרגום מדויק של סגנון המקור עלול לעורר בעיות לא פשו