מתכון לתרגום מקצועי הוא בבחינת דבר בלתי אפשרי, אך אפשר לאפיין את מרכיביו החיוניים. הנה עשרה כללים חשובים שעושים את התרגום לתרגום מקצועי.

תמציתיות

משפטים קצרים, ברורים וזורמים, ללא פסוקיות רבות. במידת האפשר, יש לחלק משפט ארוך לשני משפטים קצרים. עם זאת, חיבור שני משפטים קצרים למשפט אחד עשוי לשפר את הזרימה, ולכן מומלץ. לעתים מופיעה במשפט חזרה על רעיון שנאמר בחלקו הקודם או במשפט הקודם. אם היא מיותרת, רצוי לשקול למחוק אותה. בקיצור – אם אפשר לומר משהו בצורה פשוטה, מדוע לומר אותו בצורה מסובכת? תמציתיות היא מאפיין חשוב של תרגום מקצועי.

כתיבה בהירה בסגנון מתאים להקשר ולקהל היעד

תרגום מקצועי כתוב בשפה תקנית. כשמדובר בתרגום טכני, הקורא מצפה לסגנון רשמי וענייני. ביטויים, פתגמים והומור אינם מתאימים לחומר טכני, אף שעשויים להופיע בטקסט המקור. יש לשבץ אותם במשורה, רק בתנאי שהם מחדדים את המסר, וברור שקהל היעד יבין אותם בהקשר שבו הם מופיעים.

חד משמעות

זוכרים את ה-Unseen passage מהתיכון? אחת השאלות המעצבנות היו: To what it refers to. מה שמעצבן אותך, אל תעשה לקורא שלך. רצוי להימנע משימוש בכינויים רומזים, במיוחד במשפטים רחוקים מהנושא המדובר. העובדה שטקסט המקור כתוב כך, אינה הצדקה, במיוחד לא בתרגום מקצועי.

אם מילה או משפט עלולים להשתמע לשתי פנים, יש לשקול שימוש במילה אחרת או לנסח מחדש את המשפט.

איות

האם צריך כלל לפרט בנושא? כל