מתכון לתרגום מקצועי הוא בבחינת דבר בלתי אפשרי, אך אפשר לאפיין את מרכיביו החיוניים. הנה עשרה כללים חשובים שעושים את התרגום לתרגום מקצועי.

תמציתיות

משפטים קצרים, ברורים וזורמים, ללא פסוקיות רבות. במידת האפשר, יש לחלק משפט ארוך לשני משפטים קצרים. עם זאת, חיבור שני משפטים קצרים למשפט אחד עשוי לשפר את הזרימה, ולכן מומלץ. לעתים מופיעה במשפט חזרה על רעיון שנאמר בחלקו הקודם או במשפט הקודם. אם היא מיותרת, רצוי לשקול למחוק אותה. בקיצור – אם אפשר לומר משהו בצורה פשוטה, מדוע לומר אותו בצורה מסובכת? תמציתיות היא מאפיין חשוב של תרגום מקצועי.

כתיבה בהירה בסגנון מתאים להקשר ולקהל היעד

תרגום מקצועי כתוב בשפה תקנית. כשמדובר בתרגום טכני, הקורא מצפה לסגנון רשמי וענייני. ביטויים, פתגמים והומור אינם מתאימים לחומר טכני, אף שעשויים להופיע בטקסט המקור. יש לשבץ אותם במשורה, רק בתנאי שהם מחדדים את המסר, וברור שקהל היעד יבין אותם בהקשר שבו הם מופיעים.

חד משמעות

זוכרים את ה-Unseen passage מהתיכון? אחת השאלות המעצבנות היו: To what it refers to. מה שמעצבן אותך, אל תעשה לקורא שלך. רצוי להימנע משימוש בכינויים רומזים, במיוחד במשפטים רחוקים מהנושא המדובר. העובדה שטקסט המקור כתוב כך, אינה הצדקה, במיוחד לא בתרגום מקצועי.

אם מילה או משפט עלולים להשתמע לשתי פנים, יש לשקול שימוש במילה אחרת או לנסח מחדש את המשפט.

איות

האם צריך כלל לפרט בנושא? כל מעבד תמלילים וכלי תרגום כוללים כלי בדיקת איות. חשוב להשתמש בהם, ורובם אף פועלים תוך כדי העבודה. עם זאת, בודקי האיות המשולבים אינם מטפלים כהלכה בנושא הכתיב העברי החסר, ולכן יש לאמץ כלים חיצוניים, כגון רב-מילים. עולה כסף, אך שווה זהב. תרגום עם טעויות איות ושגיאות כתיב משדר חובבנות ואינו תרגום מקצועי.

עיצוב וסימני פיסוק

טקסט המקור מבליט מילים או חלקים מסוימים באות דגושה או נטויה? מחולק לפסקאות? ערוך ברשימות ממוספרות? כל אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהמסר, ולכן צריכים לבוא לביטוי בטקסט המתורגם.

בבית הספר לימדו אותנו לשים נקודה בסוף משפט. יש לכך מטרה, וכך גם לפסיק, לסימן השאלה, למקף ולקו המפריד. כללי הפיסוק דומים בשפות השונות, אך יש לשים להבדלים ולפסק בצורה המקובלת בשפת היעד. זה ברור יותר, מעניק לתרגום מראה מקצועי ואפילו עשוי להגדיר את ההבדל בין חיים ומוות:

בשיאן של ההכנות להוצאה להורג, מגיע שליח מבית המשפט לערעורים ובידו מכתב מהשופט לאמור: "להוציא להורג אי אפשר לתת חנינה". צהל הסניגור ואמר: הצלחנו לשכנע את השופט. להוציא להורג אי אפשר. לתת חנינה. טען מולו הקטיגור: הירגע, השופט התכוון: להוציא להורג. אי אפשר לתת חנינה.

קיצורים

כל מדריכי הסגנון (Styleguides) ממליצים להימנע משימוש בקיצורים. קיצורים מאריכים את זמן עיבוד המידע במוח ובמקרים רבים אין בהם חיסכון רב: הקיצור רח' קצר רק בשתי אותיות מהצורה המלאה רחוב. טיפ: מעבדי תמלילים וגם כלי תרגום רבים מאפשרים לחסוך הקלדה על-ידי יצירת טקסט אוטומטי (Autotext). מקלידים רק את הקיצור, והמחשב משבץ בטקסט את המילה או צירוף המילים המלא. הדבר שימושי במיוחד למונחים שונים שחוזרים ונשנים