מתרגם אמור להיות נאמן לטקסט המקור; זוהי דרישה סבירה. לעתים המתרגם נתקל בטקסט מרושל, מלא שגיאות דקדוק, שגיאות איות ומילים לא מתאימות. באופן דומה, קיימים טקסטים המכילים מילים גסות, עובדות לא מדויקות או הכללות לא מבוססות ומטעות. במצבים אלה, על המתרגם לעשות כמיטב יכולתו להעביר את המסר באופן בהיר ומדוייק, ובאופן שהטקסט המתורגם יהיה מנוסח היטב ונקי משגיאות; זוהי חובתו האתית והמקצועית. עם זאת, מתרגם חייב להיות נאמן כלפי טקסט המקור, ולכן אינו רשאי בשום אופן לשנות את תוכן הטקסט.

מתרגם מקצועי נדרש להיות בקיא בכללי השפה והדקדוק של שפת המקור ושל שפת היעד. לפיכך, כאשר המתרגם מזהה שגיאות בטקסט המיועד לתרגום, עליו לתקן אותן כך שלא יבואו לידי ביטוי בטקסט המתורגם. אם אינו נוהג כך, הוא מסלף את משמעות טקסט המקור, והתוצאה – תרגום לא מקצועי ובאופן כמעט פרדוקסלי – בלתי מהימן. באופן דומה, שגיאות איות ובחירה לקויה של מילים באנגלית, עלולה לסלף לחלוטין את משמעות המשפט. נבחן את הדוגמה הבאה: "I received your male". במשפט זה, המילה mail נכתבה בשגיאת כתיב, והתוצאה, כמובן, מגוחכת. באותה מידה, על המתרגם לזהות בחירה לא הולמת של מילים או צירופים שיוצרים משמעות מוזרה ואף מביכה. נעיין בשתי הדוגמאות הבאות:

מתוך פרסומת לטיולי חמורים בתאילנד:

Would you like to ride on your own ass?

טקסט בשלט של מרפאה ברומא:

Specialist in