as2-logo2-e1289219329964
ברצוני לציין את השירות המצוין שקיבלתי מדודו קורן בתרגום אתר אינטרנט מאנגלית לעברית, החל משלב הצעת המחיר ועד סיום העבודה.

דודו הוריד בעצמו את דפי האתר הרלוונטיים, תרגם אותם ושלח אותם מתורגמים ומעומדים בכיוון הנכון.
התרגום היה מקצועי ונדרשה השקעה קטנה בלבד כדי להעלות את החומר המתורגם לאתר האינטרנט.
דודו גם טרח לברר דברים שלא היו ברורים כדי להגיש עבודה שלמה וכל ההתנהלות מולו היתה יעילה ונוחה.

אשמח להמליץ על שירותיו.

עמי סנדר, as2 E-Consulting

yariv-yosef

לכל מאן דבעי,


לאחרונה העברנו קו ייצור של מכשיר רפואי מארה"ב, כדי לייצר את המוצר באתר החברה בישראל.


אמצעי הייצור כללו, בין היתר, כמות גדולה של נוהלי עבודה, המפרטים את תהליך הייצור בכל שלבי עץ המוצר. כדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות ולהבטיח שלעובדי הקו תהיה גישה להוראות בשפה ברורה ומובנת, היה צורך לתרגם את החומר (בהיקף של כ-50 אלף מילה). קיבלנו המלצה חמה על שירותי התרגום של דודו קורן, ולא התבדינו.


התרגום שקיבלנו היה מקצועי והוגש בפורמט המקור, כולל עימוד ועיצוב. דודו גם האי